คลังเก็บหมวดหมู่: เรื่องทั่วๆไป

ประวัติส่วนตัว

ชื่อจักรพงษ์ ตาลศรี อายุ 27 ปี สถานะภาพโสด

 ขณะนี้กำลังศึกษาระดับ ปริญญาโท วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทำงานที่โรงเรียนนามพิทยาคม ตำแหน่งครู คศ.1